Новини  

Защо Общината на Хасан така държи на "задължителното" свинско за децата на ВСИЧКИ?!

0 Коментари
651
06 фев 2018

 Административният Съд в Кърджали прие за основателна жалбата на родители мюсюлмани, че децата им са дискриминирани заради невъзможността да се хранят според религията в Общинските Детски градини на града.

Административният съд отмени решение на Комисията за защита от дискриминация,  според която това не представлява дискриминация. Решението на комисията е взето в разширен петчленен състав. Този състав на комисията включва предимно бивши ДПСари, които въпреки турския си произход не виждат дискриминация в храненето на малките деца на мюсюлманите със свинско месо, против волята на родителите!? КЗД смята, че правото на избор на хранителен режим, съобразен с нормите на религията, можело да бъде защитено само тогава, когато не противоречало на интерес от по-висш порядък". Такъв бил- публичният интерес от отглеждане на здраво и пълноценно поколение, а отговорността за това, в случаите, в които децата посещават детски градини и училища, е на институциите, осигуряващи тяхното отглеждане и възпитание, т.е. КЗД се произнася в разрез с Чл.6 ал.2 от Закона за Вероизповеданията, който гласи: Родителите, настойниците и попечителите имат право да осигуряват религиозно възпитание на децата си в съответствие със собствените си убеждения.”,  а Чл.4 ал.2 гласи: „Не се допуска дискриминация на верска основа., Е ПИТАМ АЗ, СЕГА уважаемата т.нар. Комисия за защита от дискриминация: Храненето на децата на мюсюлманите в Детските ясли и градини със свинско месо, без съгласието на родителите на децата, НЕ Е ЛИ В ПЪЛНО НАРУШЕНИЕ НА ТОЗИ ЗАКОН???

 Комисията, която е на държавна хранилка, обяснява, че храната е била стандартизирана!? и съобразена с бюджета на посочените институции, като отклонения са били предвидени само за децата със здравословни проблеми. В мотивите на КЗД се казва също, че здравите деца са били третирани равно съгласно съществуващите разпоредби, а различното им третиране би било дискриминация, т.е. Българската Комисия за Защита от Дискриминация смята, че децата и на Мюсюлманите, трябва да се хранят със свинско месо като децата на християните,...за да нямало дискриминация!?!? Наистина Смешно и Жалко Становище, за Комисия, която трябва да се бори за ПРАВАТА на Гражданите включително и за Религиозните Права на Мюсюлманите в България.

Община Кърджали представлявана от кмета Хасан Азис, в своето становище също пренебрегва правата на Мюсюлманите, разписани в Закона за вероизповеданията и с почти „комунистическо” наставление посочва, че искането за осигуряване на халал храна противоречало на правовия ред в страната, демек- Ако Турците и Мюсюлманите не ядат свинско, се нарушавал!? „… правовия ред в страната.” Аз лично, никога не съм предполагал, че правовия ред в страната, се основава на хранене със свинско месо на децата на Турците и Помаците, дори и против волята на техните родители!? Родители съобщават, че при защита на параноичната си теза пред КЗД, общината на Хасан, дори е цитирала Комунистически Наредби за хранене на децата от 1976г.!

 Решението на Комисията за защита от дискриминация, обаче е обжалвано от родители пред Административен Съд-Кърджали, който ОТМЕНЯ това решение с мотивите, че в решението на КЗД става дума само за третирането по признак „религия“, но не са събирани доказателства и липсват мотиви по отношение на дискриминация, основана на „етническа принадлежност“ и „произход“.

Административният Съд намира, че КЗД не е извършила пълно и обективно изследване“по твърденията за дискриминация по признаците „етническа принадлежност“ и „произход“, както и „дискриминация по признак „религия“ в общинските и държавни училища и болници, изразяваща се в липсата на религиозно приемлива храна“.
Съдът смята, че КЗД е приела „априори, че зачитането на правото на родителите да определят храната на децата си в зависимост от религиозните им убеждения, засяга публичен интерес от по-висш порядък отглеждането на здраво и пълноценно поколение“. Уточнява се, че комисията не е посочила „какви конкретни нормативни изисквания за здравословно хранене биха били нарушени“.
КЗД-„Не е разгледана възможността, при заявено от родителите изрично желание, свинските продукти, присъстващи в менюто на децата, да бъдат заменяни с друг вид месни продукти, със съизмерима хранителна стойност и при съпоставима цена.

Не е обсъждан въпросът, противоречи ли тази възможност на изброените в решението нормативни актове, уреждащи здравословното хранене на децата или е свързано със създаването на по-добра организация в съответните държавни и общински институции.“ – се казва още в съдебното решение.
Преписката се връща на Комисията за защита от дискриминация, която трябва да се произнесе
отново по жалбата.
Посочва се, че в зависимост от отговора на горните въпроси, „следва да се направи и съпоставка между законната цел по здравословно хранене, постигана чрез предлагане на стандартизирано меню в детските градини и законния интерес на родителите“. А законният интерес на родителите, включва и ПРАВОТО им
(съгласна Закона за вероизповеданията), да възпитават децата си „ в съответствие със собствените си убеждения.”.

rodopite.net

 

 

Последна актуализация на:: понеделник 02 април 2018 17:53
Сродни статии: Ограничава ли се избирателното право в Община Кърджали? ДПС-Кърджали от 4 месеца не дава отговор за стая за изучаване на Турски език Продължават атаките срещу личността на Доц. Д-р Орхан Исмаилов Вандали потрошиха плакатите на Орхан Исмаилов в Кърджали! СЕНЗАЦИЯ! Кърджали на Хасан Азис се побратими с общината на „Сивите Вълци" от Маниса ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА на КОМУНИЗМА Касим Дал пише на ДПС, Орхан Исмаилов се бори за НПСД Зимната Идилия на Ахмед Дръндарски (СОПОЛА)! Евростат: Населението на България е най-мизерстващо в „богата" Европа!... Касим Дал по стъпките на Доган, но удари на камък!...
Защо Общината на Хасан Азис държи на "задължителното" свинско за децата?!

Нямате коментари все още...

Остави отговор

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.